Herhaalrecept

Online:

Dat kan bij voorkeur online via uw account in ons patientportaal. Deze online dienst kunt u ook op uw telefoon downloaden. Download de Uw Zorg Online app in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Telefonisch:

24 uur per dag, ook tijdens vakantiewaarneming: 050 - 3128739 (optie 2).