Stethoscoop Resultaten Enquêtes

Praktijk


In onze praktijk is in 2014 een aantal enquêtes uitgedeeld, met daarop vragen over de praktijk. Deze enquêtes zijn door 30 patiënten ingevuld, waarvan de helft vrouwen en de andere helft mannen, met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Het was de eerste keer dan een dergelijk praktijkonderzoek is uitgevoerd en we danken de deelnemers hartelijk voor het invullen! Hieronder volgen samengevat de resultaten van de enquête:

Hoewel we destijds bijna gingen verhuizen, vond slechts 11% dat het gebouw een opknapbeurt behoeft. Het klimaat in de wachtkamer was aangenaam (89%), de stoelen zaten er redelijk goed (78%), er was voldoende leesmateriaal (93%) en speelgoed (88%) in de wachtkamer. Het was gelukkig bijna niet mogelijk om informatie uit de spreekkamer op te vangen (3%), maar een deel kon horen wat er aan de balie besproken wordt (61%). Aan dit laatste punt is veel aandacht besteed in het nieuwe praktijkpand.

De praktijk is telefonisch sneller (2.4 minuten) dan het landelijke gemiddelde (4.3 minuten) bereikbaar en bijna iedereen vond dat de praktijk overdag de gewenste hulp bij spoed biedt (92%). Gelukkig ervaren patiënten de assistente bijna nooit als een belemmering voor contact met de huisarts (4%) en hoeven zij niet vaak naar een andere huisarts (7%). Patiënten kunnen namelijk op een geschikt moment terecht (93%), het spreekuur vindt op een geschikt tijdstip plaats (97%) en patiënten hebben de mogelijkheid om een langer consult af te spreken (95%).

Ten slotte vonden patiënten dat dr. Filius goed samenwerkt met de praktijkondersteuner en met de waarnemend huisarts, meestal dr. Van Willigen (80%). Ook vonden zij dat vakanties goed zijn aangegeven op de website (96%).

Binnenkort volgt een herhaling van dit onderzoek. We hopen dat u meedoet!

.