Stethoscoop Ingrid van der Deen

Ingrid


Mijn naam is Ingrid van der Deen. Vanaf 15 oktober 2014 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) bij huisartsenpraktijk Filius. Ik ben in 1998 afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb ruim 13 jaar ervaring als ambulant gezinsbehandelaar. Patiënten en collega’s typeren mij als analytisch, positief stimulerend, transparant en oplossingsgericht.

Bij psychische problemen kan de huisarts u voorstellen om een afspraak met mij te maken. Ik ben iedere dinsdag aanwezig. Wat kunt u verwachten? In het eerste gesprek wil ik graag met u verhelderen wat er speelt aan klachten, welke omstandigheden daar een rol in spelen en hoe u gewend bent om te gaan met (moeilijke) zaken in uw leven. Samen onderzoeken we de samenhang tussen de klachten die u ervaart, uw omstandigheden en uw persoonlijke stijl en op welk gebied verbetering of verandering gewenst is.

Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw klachten, bespreek ik met u welk vervolg er mogelijk is. Als praktijkondersteuner GGZ zijn kortdurende vervolggesprekken mogelijk, gericht op het verkrijgen van inzicht en (praktische) handvatten om uw situatie te verbeteren. Deze hulp valt onder uw basisverzekering. Wanneer de inschatting is dat u voor therapie in aanmerking komt, zal in overleg met de huisarts een verwijsbrief worden opgesteld naar een (liefst door uzelf gekozen) behandelaar in de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ (GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut etc.).

Vanaf 1 januari 2014 is er de wet bGGZ; dit betekent dat een doorverwijzing voor therapie alleen vergoed wordt wanneer er sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM classificatie. Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

.